Botter
VD172
Botter
blueline

laatste nieuws
verhuur/boeken
logboek
het schip
historie
de restauratie
foto album
vissersliedje
verhalen
links

Artikelen van Jaap Mol, verschenen in Tagrijn, tussen 1974 en 1984

Jaap Mol, een Volendammer visserman van het oude stempel, heeft in de jaren zeventig en begin jaren tachtig een reeks artikelen geschreven in Tagrijn, het lijfblad van Vereniging Botterbehoud . Jaap Mol is een typische Verteller. De artikelen zijn geschreven alsof ze zo in een knus vooronder bij een knapperend vuurduveltje en een borreltje (en nog een...) worden verteld. Tezamen vormen ze een unieke beschrijving van de Zuiderzee- en Noordzeevisserij door Volendammers. Het stuk geschiedenis van de VD172 is grotendeels gebaseerd op een artikel van Jaap Mol. Jaap Mol is overleden op 13 december 1993.

Onderstaand staan links naar een aantal artikelen van Jaap Mol in PDF formaat.

Volendam en IJmuiden Sinds het gereedkomen van het Noordzee kanaal in 1878 werd IJmuiden een thuishaven voor een deel van de Volendammer vissersvloot die op de Noordzee viste. Enkele belevenissen werden door Jaap Mol opgetekend.
Een Volendammer visserman over vroeger Jaap Mol vertelt over het vissersleven in vroeger tijden.
De visserman en het weer Nu wil ik een babbeltje maken met de zeilers over buien die met Noordwesten winden soms zo talrijk kunnen zijn. Voor een leek is het moeilijk om van te voren vast te stellen of een bui wind bij zich heeft, als hij tenminste al weet wat een bui wel is. Aan het gedrag van velen zou je zo zeggen van niet. Zelfs de vakmensen lukt dat vaak niet, dus wees altijd op je hoede. Daar zijn al fouten zat mee gemaakt door de jaren heen en het heeft ook mensenlevens gekost. Wel kun je leren aan het gedrag van de bui een schatting te maken wat hij zoal te bieden heeft, of de wind zal ruimen of krimpen, veel of niet veel regen, veel wind of niet zoveel wind. ...
Het vissen met de Wonderkuil De visserij met de Wonderkuil (ook wel bekend als de 'Moordkuil'), waarbij met twee kwakken aan een kuilnet werd getrokken.
De ramp van 1896 ... Kompik voer in de voorste gelederen en Klaas Schilder (Kakes) VD 210, volgde hem op ruim een halve mijl afstand. Een enorme golf liep Kompik achterop. Hij, een kei van een kerel, hij hield 'm niet, de botter ging snijden en ging ondersteboven. Kakes, die dit zag, maakte direkt aanstalte om te hulp te komen maar Kompik stond op de achterkant van zijn omgeslagen botter met beide armen te wuiven dat hij door moest gaan. Hier, zo beduidde hij, is geen redden meer aan. ...
Sterke Doede en zijn zonen ... Maar hij had nog een pijl op z'n boog. Hij maakte de boel ruim bij de smidse en nam toen het aambeeld op zijn onderarmen, zette het op de kant van de smidse en weer terug op zijn plaats. Vader Klaas zei tegen Jan dat hij het nu moest proberen. Jan nam het aambeeld niet op z'n onderarmen maar gewoon in zijn handen en zette het toen midden in het vuur en zei vervolgens tegen baas Kater: "Haal jij het er nu maar weer uit! " Ze gingen toen terug naar de botter en lieten baas Kater in zijn hemd staan. ...
Schoon Schip Jaap Mol vertelt over de soms moeizame verhoudingen tussen schippers en knechten.
Geluk bij een ongeluk Jaap Mol tekent een oud verhaal op over ongeluk en geluk bij de visserij boven Terschelling.

Stichting d'Garnkwak
Slobbeland 15
1131AA Volendam
KvK nr. S235982
bankrek. nr: 31.56.51.881
t.n.v. "St. d'Garnkwak"
te Volendam
 
Deze pagina's zijn
gemaakt door
Carlo de Boer.

begin van deze pagina terug naar hoofdpagina