Botter
VD172
Botter
blueline

laatste nieuws
(nov. '04)

verhuur/boeken
logboek
het schip
historie
de restauratie
foto album
vissersliedje
links

Het begin van de restauratie (1993/1994)

VD172 in Zuiderzeemuseum
Het schip zoals we het in 1993 aantroffen bij het Zuiderzee museum in Enkhuizen. Op een dekschuit in de museumhaven was het in een paar jaar volledig uitgedroogd en grotendeels verrot.

VD172 in de kranen
Winter 1993/1994. Na transport per dekschuit vanuit Enkhuizen werd het schip met behulp van twee kranen op het terrein van de huidige scheepswerf geplaatst. Er werden twee kranen gebruikt omdat met een kraan het risico van breken of 'uit elkaar vallen' niet denkbeeldig zou zijn.

De kielbalk eronder
Mei 1995. Voorzichtig wordt de nieuwe kielbalk onder het schip gebracht door wethouder Veerman-Tol (links) en het laatste bemanningslid van de vissende VD172. Op de achtergrond staan gemeenteraadsleden toe te kijken.

Een nieuwe voorsteven

Mal van de voorsteven Voorsteven in de maak Voorsteven in de kraan
Na vernieuwing van de kielbalk was de voorsteven aan de beurt. Onder toeziend oog van de gepensioneerde scheepsbouwer Jaap Zwarthoed is eerst een mal gemaakt. Aan de hand van de mal is bij houthandel Almenum (Harlingen) een geschikte boom gevonden. Van deze kromme stam heeft scheepstimmerman Ruud van Drunen vervolgens de nieuwe voorsteven gemaakt. Met behulp van een speciale zelfgemaakte hijsinstallatie is de voorsteven aan het schip bevestigd.

Stichting d'Garnkwak
Slobbeland 15
1131AA Volendam
KvK nr. S235982
bankrek. nr: 31.56.51.881
t.n.v. "St. d'Garnkwak"
te Volendam
 
Deze pagina's zijn
gemaakt door
Carlo de Boer.

begin van deze pagina terug naar hoofdpagina