Botter
VD172
Botter
blueline

laatste nieuws
(aug. '07)

verhuur/boeken
logboek
het schip
historie
de restauratie
foto album
vissersliedje
verhalen
links

Foto's van de boorden & boeisels

De vernieuwing van de 'boorden en boeisels' is een van de laatste grote klussen aan het schip. Samen vormen de boorden en boeisels de bovenkant van de romp van de kwak en bepalen daarmee het aangezicht van het schip. Het boord is een balk die rondom het schip over de bovenkanten van de spanten heen loopt, het boeisel is de bovenste plank van de scheepshuid en dekt de spanten en het boord af.

Het krophout

Ruwe krophout
Bij de voorsteven loopt het boord uit op het krophout, een 50 cm dik wigvormig stuk massief stuk eikenhout dat de verbinding vormt tussen voorsteven, dek en berghouten. Hiervoor was een oude knoestige eik van bijna anderhalve meter doorsnede (!) nodig. Op de bovenstaande foto is het krophout alleen ruw vormgegeven.

De boorden

Boord vastzetten
Op deze foto is Gerard Krijgsman, medewerker van Cees Droste, het draaiboord aan stuurboord aan het vastzetten met pennen en draadeinden. Een draaiboord is het voorste kromme deel van het boord, dat naar het krophout 'draait'. Links op het dek ligt het andere draaiboord, waaraan nog het nodige moet worden geschaafd. Op de voorgrond is de waterbalk te zien. De zware dwarsbalk op de achterzijde van de plecht ligt hier nog los.

Steven schaaf
Als het krophout eenmaal de goede 'strokende lijn' heeft, kan ook de bovenkant van de voorsteven zijn definitieve vorm krijgen. Dit is uitermate belangrijk: het is als het ware de neus van het schip.

boord overzicht schaaf
Het boord staat er rondom op. Nog wat afwerken en gladschaven en dan kunnen Cees en Gerard aan het boeisel beginnen.

De boeisels

boeisel SB in de tangen
De boeisels zijn brede eiken delen die boven het berghout tegen de boorden op staan. Bij de VD172 zijn de boeisels op het breedste punt (ter hoogte van de voorhoos) 37 cm. Naar voren en achteren verloopt dit naar een hoogte van 10 cm. Net zoals de huidgangen bestaan de boeisels aan elke kant uit drie delen: het voor- midden- en achterstuk. Op de foto staat het middenstuk aan stuurboord met een groot aantal lijmtangen tegen het schip geklemd.

krom voorstuk boeisel SB
Het voorste deel van het boeisel is sterk gebogen. Dit buigen gebeurt evenals bij de huid met de brander. Naast de normale bocht hebben de boeisels ook een vrij sterke draaiing in de lengteas. Hierdoor is het krombranden aanzienlijk lastiger dan het branden van de huiddelen. Op de foto ligt het voorste boeiseldeel voor bakboord na de eerste passing op de plecht om te worden bijgeschaafd.

Overzicht boeisel
Met het vastpennen van de boeisels is de scheepshuid gereed. Op de foto is het boeisel aan stuurboord gereed en wordt het voorste bakboorddeel op de plecht afgewerkt.

Overzicht kuip
Na voltooiing van de boeisels komt de restauratie in de afwerkingsfase. Op het voorschip komen nog verschillende kleinere onderdelen, zoals beretanden, bolders en slemphouten. In het midden- en achterschip worden wegeringen aangebracht (beplanking over de bovenkanten van spanten, aansluitend op de boorden). Achterin komen verder nog de grootschootoverloop en de laatste spanten om deze op zijn plaats te houden.

Stichting d'Garnkwak
Slobbeland 15
1131AA Volendam
KvK nr. S235982
bankrek. nr: 31.56.51.881
t.n.v. "St. d'Garnkwak"
te Volendam
 
Deze pagina's zijn
gemaakt door
Carlo de Boer.

begin van deze pagina terug naar hoofdpagina