Botter
VD172
Botter
blueline

laatste nieuws
verhuur/boeken
logboek
het schip
historie
de restauratie
foto album
vissersliedje
verhalen
links

Uit de NIVO (december 1998):

Restauratie van de Garnkwak: het eind komt in zicht

Zo tegen het einde van het jaar is een mooie tijd om eens terug te blikken op de voortgang van het restauratieproject. Het is al weer 5 jaar geleden dat de Volendammer kwak VD 172 als wrak op een braakliggend terreintje op het Slobbeland werd gezet. Het plan om het schip volledig te restaureren werd door menigeen (achteraf gezien begrijpelijk) niet serieus genomen. Gelukkig was er ook de nodige steun voor de restauratie, onder andere van de gemeenteraad, enkele bedrijven en een groot aantal donateurs.

Inmiddels begint zo langzamerhand het einde van de restauratie in zicht te komen. We hopen dat het schip het komende voorjaar te water kan. Als de winter niet te streng wordt en de laatste inkomstenbronnen worden gevonden, kan dit lukken. Het heeft dan wat langer geduurd dan gepland, maar al met al zijn we toch niet ontevreden over het verloop van het project. Er zal dan een nagelnieuwe, maar volledig authentieke Volendammer kwak de haven invaren.

Sinds twee weken is scheepstimmerman Cees Droste bezig aan een van de laatste grote klussen het schip: de vernieuwing van de 'boorden en boeisels'. Samen vormen de boorden en boeisels de bovenkant van de romp van de kwak en bepalen daardoor het aangezicht van het schip. Het boord is een balk die rondom het schip over de bovenkanten van de spanten heen loopt, het boeisel is de bovenste plank van de scheepshuid en dekt de spanten en het boord af.

Ondanks het gure winterweer van de afgelopen weken schiet het werk aardig op. Het boord aan stuurboord is klaar, aan de andere kant is de timmerman deze week begonnen. Bij de voorsteven loopt het boord uit op een indrukwekkende 50 cm dikke massieve klomp eikenhout. Hiervoor was een oude knoestige eik van bijna anderhalve meter doorsnede (!) nodig. Cees Droste maakt dit soort zware stukken hout precies passend, zodat het een mooi vloeiend geheel wordt.

Als de boorden en boeisels klaar zijn, schiet de scheepsromp aardig op. Maar behalve aan de scheepsromp zijn er nog diverse andere klussen aan het schip, zoals de motor, de mast en de intimmering van het vooronder: werk genoeg dus nog tot het voorjaar.

De jaarlijkse donateursactie in november heeft tot nu toe f 4500,- opgebracht, een mooi bedrag. Ook heeft een groot aantal donateurs de open dag bezocht om de vorderingen met eigen ogen te aanschouwen. Overigens is de werf elke zaterdag van 10 tot 12 uur open voor eenieder die ook eens een kijkje wil komen nemen. Er zijn altijd wel mensen aan het klussen aan het schip. Zij maken graag een kwartiertje vrij voor een korte rondleiding. Voor Internetters en Websurfers: een uitgebreid restauratieverslag met veel foto's is te vinden op de internetpagina http://www.wins.uva.nl/~cdeboer/kwak'. Tot slot willens wij langs deze weg alle medewerkers, sponsors, leveranciers, donateurs en sympathisanten danken voor hun bijdrage aan het project in 1998 en het allerbeste voor het nieuwe jaar!

Stichting d'Garnkwak

Stichting d'Garnkwak
Slobbeland 15
1131AA Volendam
KvK nr. S235982
bankrek. nr: 31.56.51.881
t.n.v. "St. d'Garnkwak"
te Volendam
 
Deze pagina's zijn
gemaakt door
Carlo de Boer.

begin van deze pagina terug naar hoofdpagina