Botter
VD172
Botter
blueline

laatste nieuws
verhuur/boeken
logboek
het schip
historie
de restauratie
foto album
vissersliedje
verhalen
links

HISTORISCHE ZEILBOTTER KEERT TERUG NAAR VOLENDAM
(april 2002)

Op zaterdag 6 en zondag 7 april a.s. organiseert de Stichting Pieperrace voor de achttiende keer de Pieperrace op het zuidelijke IJsselmeer voor de kust van het gastvrije Volendam. Dit jaarlijks terugkerende evenement markeert het begin van het vaarseizoen.

Bijzonder hoogtepunt tijdens de Pieperrace zal dit jaar worden gevormd door de binnenkomst -tevens thuisvaart - van de VD84, een originele Volendammer kwak in de loop van zaterdagmiddag 6 april. Vooral toen IJsselmeer nog Zuiderzee heette, waren er honderden van deze houten zeilbotters. Nu zijn er nog slechts vier over.

Het stoer uitziende schip werd indertijd gebruikt voor de visserij op de Noord- en Zuiderzee. Na de VD5 en de VD172, die al in de haven van Volendam liggen, zal nu de VD84 zich bij hen voegen. Precies 84 jaar (toeval?) na de tewaterlating en ruim 40 jaar nadat het schip †voorgoedĖ het vissersdorp verliet, aan een zwerftocht langs vele IJsselmeerhavens begon en daarbij regelmatig onder de sloophamer terecht dreigde te komen.

Het college van B&W van Edam-Volendam staat zeer positief tegenover deze terugkeer. Dit blijkt uit de toestemming die men heeft gegeven voor een vaste ligplaats van de VD84, maar ook door het voorstel aan de gemeenteraad om de verordening inzake heffing van havengelden aan te vullen met een ontheffing/vrijstelling voor historische schepen, Volendammer kwakken, welke in eigendom zijn van een stichting.

Stichting Odion

De terugkeer van de VD84 is mogelijk geworden door de Stichting Odion, die (o.a. in Volendam) dienstverlening en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Odion heeft deze Volendammer kwak in het najaar van 2001 aangekocht met als doel hiermee een arbeidsproject te starten voor mensen met een handicap. Zij zullen onder meer diverse onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten, pleziertochten maken, ondersteunend actief zijn tijdens het varen met betalende passagiers vanuit de haven van Volendam en medewerking verlenen aan de restauratie van dit monumentale schip. Het project is een activiteit van Odion, maar voor het beheer en behoud is de VD84 ondergebracht in de speciaal daarvoor opgerichte Stichting Pieter Bell (de Volendammer bijnaam van de man in wiens opdracht de VD84 in 1918 in Monnickendam werd gebouwd).

Dat het sociaal-maatschappelijke element in dit bijzondere geval verbonden wordt met een cultureel-historisch belang voor de regio, beschouwt Odion als een zeer positief gevolg van het project. Zodoende wordt namelijk tevens optimale integratie in de samenleving bereikt.

Voor de kwak is eind vorig jaar, na een uitvoerige inspectie, een restauratieplan opgesteld, waarvan de eerste fase in de winter van 2002/2003 zal ingaan. Voor die tijd, gedurende het komende zeilseizoen, zal de stoere botter al vaartochten verzorgen voor groepen (maximaal 16 personen) op het IJsselmeer en de Waddenzee.

Hoge kosten

De hoge kosten die gepaard gaan met de restauratie, het behoud en het beheer van de VD84 zal de stichting bij lange na niet uit deze exploitatie kunnen halen. Daarom is zij nu op zoek naar fondsen, maar ook naar bijdragen van particulieren, instellingen en bedrijven die dit unieke project en de Zuiderzeehistorie een warm hart toedragen.

Het bestuur van de Pieperrace heeft inmiddels haar betrokkenheid met de terugkeer van de VD84 en de activiteiten van de Stichting Pieter Bell getoond door de stichting uit te nodigen op 6 april het startschot te willen geven vanaf het hoofd van de haven van Volendam.

De Pieperrace voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken gedurende de periode 1943-1945 werden gebruikt om aardappelen over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren - onder andere - bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.

De zeilende beroepsvaart, maar ook traditionele platbodems kunnen deelnemen aan dit evenement. Er wordt gevaren in verschillende klassen platbodems. Start en finish vinden plaats voor de Volendammer haven. Op de dijk is het aantrekkelijke kijkspel, de wedstrijd van de †bruine vlootĖ, goed te volgen.

Stichting d'Garnkwak
Slobbeland 15
1131AA Volendam
KvK nr. S235982
bankrek. nr: 31.56.51.881
t.n.v. "St. d'Garnkwak"
te Volendam
 
Deze pagina's zijn
gemaakt door
Carlo de Boer.

begin van deze pagina terug naar hoofdpagina